พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 29-12-2021 09:19:00
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กฟก.๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ผบ.กฟก.๒ และคณะผู้บังคับบัญชาร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าที่ บริเวณลานหน้า บก.กฟก.๒

 

ผบ.กฟก.๒ ร่วมพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยและเครื่องสังฆทาน

ผบ.กฟก.๒ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ใน วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา               กฟก.๒ ประจำปี ๒๕๖๔