กำลังพล บก.กฟก.๒ และเรือ กฟก.๒ ดำเนินการตรวจ ATK เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๕

Release Date : 12-01-2022 09:30:00
กำลังพล บก.กฟก.๒ และเรือ กฟก.๒ ดำเนินการตรวจ ATK  เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๕