พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๕ ณ บก.กฟก.๒ กร

Release Date : 26-01-2022 17:25:33
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๕ ณ บก.กฟก.๒ กร

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับพระราชทานยศที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค.๖๕ ณ บก.กฟก.๒ กร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง