พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ปฎิบัติราชการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของ ร.ล.กระบุรี ซึ่งปฎิบัติราชการ ในพื้นที่ ทรภ.๓

Release Date : 11-02-2022 12:42:00
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ปฎิบัติราชการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของ ร.ล.กระบุรี ซึ่งปฎิบัติราชการ ในพื้นที่ ทรภ.๓

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ปฎิบัติราชการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบความพร้อมของ ร.ล.กระบุรี ซึ่งปฎิบัติราชการ ในพื้นที่ ทรภ.๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง