กฟก.๒ จัดหมู่เรือสาธิต(การปฎิบัติการทางทะเล) และให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๖๔

Release Date : 25-02-2022 11:40:00
กฟก.๒ จัดหมู่เรือสาธิต(การปฎิบัติการทางทะเล) และให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๖๔

          กฟก.๒ จัดหมู่เรือสาธิต(การปฎิบัติการทางทะเล) และให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร
    วปอ. รุ่นที่ ๖๔ โดยมี พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ คณะฯ
    เข้าเยี่ยมชมการสาธิต บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ

           

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
กฟก.๒ จัดหมู่เรือสาธิต(การปฎิบัติการทางทะเล) และให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง