พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ ให้กับข้าราชการที่ได้รับ พระราชทานยศที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ ณ.บก.กฟก.๒ กร.

Release Date : 15-03-2022 11:05:00
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ  ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ  ให้กับข้าราชการที่ได้รับ พระราชทานยศที่สูงขึ้น   เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ ณ.บก.กฟก.๒ กร.

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ  ผบ.กฟก.๒ ประดับยศ  ให้กับข้าราชการที่ได้รับ พระราชทานยศที่สูงขึ้น   เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๕ ณ.บก.กฟก.๒ กร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง