ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการฝึก SINGSIAM ครั้งที่ ๒๐ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ณ กระทรวงกลาโหมสิงค์โปร์

Release Date : 03-04-2022 09:17:30
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการฝึก SINGSIAM ครั้งที่ ๒๐ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ณ กระทรวงกลาโหมสิงค์โปร์

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการฝึก SINGSIAM ครั้งที่ ๒๐ และเข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐสิงค์โปร์ ณ กระทรวงกลาโหมสิงค์โปร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง