กองเรือฟริเกตที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 04-04-2022 12:00:26
กองเรือฟริเกตที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"        เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕

กองเรือฟริเกตที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชน จิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด และพัฒนาศาสนสถานต่าง ๆ ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใน ๑ เม.ย.๖๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ วิหารหลวงพ่อดำ หมูที่ ๓ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือฟริเกตที่ ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"        เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง