การฝึกผสม SINGSIAM 2022 ทร.ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 20

Release Date : 08-04-2022 11:29:59
การฝึกผสม SINGSIAM 2022 ทร.ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 20

กองทัพเรือจัดเรือเข้าร่วมทำการฝึก SINGSIAM 2022 ครั้งที่ 20 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยจัด ร.ล.นเรศวร เเละ ร.ล.สายบุรี ร่วมทำการฝึกกับเรือฝ่ายสิงคโปร์ ประกอบด้วย RSS Formidable, RSS Valaint เเละ RSS Fortitude โดย COL.Kwan Hon Choung, Commander First Flotilla กองทัพเรือสิงคโปร์ เป็น ผู้บังคับกองเรือเฉพาะกิจผสม (Commanding Task Group:CTG) และฝ่ายไทยมี น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ทำการฝึกระหว่าง 18 มี.ค.- 5 เม.ย.65 การฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือการฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ระหว่าง 20 - 22 มี.ค.65 ซึ่งการฝึกผสม SINGSIAM (สิงห์สยาม) เริ่มต้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
การฝึกผสม SINGSIAM 2022 ทร.ไทย-สิงคโปร์ ครั้งที่ 20
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง