พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และกำลังพลใน กฟก.๒ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ บก.กฟก.๒

Release Date : 18-04-2022 12:12:22
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และกำลังพลใน กฟก.๒ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ บก.กฟก.๒

  

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และกำลังพลใน กฟก.๒ ร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๕ ณ บก.กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง