กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร บก.กร.

Release Date : 03-05-2022 12:34:36
กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล         ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร บก.กร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล         ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๓ พ.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๙ ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคาร บก.กร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง