พิธีเปิดการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT) ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

Release Date : 23-05-2022 17:00:16
พิธีเปิดการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)  ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ

การดำเนินการฝึก แบ่งห้วงการฝึกออกเป็น ๓ ขั้น

ขั้นเตรียมการฝึก (Pre Exercise)ระหว่าง ๑๕ - ๒๒ พ.ค.๖๕ มีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ

ขั้นการฝึกในท่า/ในสนาม (In-Port Phase)ระหว่าง ๒๓ – ๒๔ พ.ค.๖๕ มีการปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย พิธีเปิดการฝึกใน ๒๓ พ.ค.๖๕  ณ ด้านหน้า บก.กฟก.๒ ทลท.กทส.ฐท.สส.เวลา ๐๙๓๐ การติดตั้งระบบรับ - ส่งข้อมูลข่าวสาร (CENTRIXS-CMFP)และการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนและมวลชนสัมพันธ์ (COMREL)

ขั้นการฝึกในทะเล/ในสนาม (Sea Phase)ระหว่าง ๒๕ – ๒๘ พ.ค.๖๕ การปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย การฝึกตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ การฝึกของอากาศยานในทะเล การฝึกนำเรือแล่นขนาน การฝึกตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นในทะเล การสรุปผลการฝึก ใน ๒๘ พ.ค.๖๕ บนเรือโดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Videoconference) ที่เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี

การคาดหวังในการฝึก CARAT 2022 ในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลโดยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐ ฯ พร้อมทั้งสร้างเสริมและยกระดับ ศักยภาพในการทำงานร่วมกัน ต่อไปในอนาคต

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีเปิดการฝึก CARAT 2022 (Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)  ครั้งที่ ๒๘ ที่ บริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ หน้ากองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง