พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๒

Release Date : 01-06-2022 13:00:27
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๒

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 0900 ณ กองบัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง