พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และคณะฝ่ายอำนวยการใน บก.กฟก.๒ เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อม และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของ ร.ล.สายบุรี ณ ฐท.พง.ทรภ.๓ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕

Release Date : 09-06-2022 09:52:45
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และคณะฝ่ายอำนวยการใน บก.กฟก.๒ เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อม และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของ ร.ล.สายบุรี ณ ฐท.พง.ทรภ.๓ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ และคณะฝ่ายอำนวยการใน บก.กฟก.๒ เยี่ยมคำนับ ผบ.ฐท.พง.ทรภ.๓ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมความพร้อม และรับทราบอุปสรรค ข้อขัดข้อง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของ ร.ล.สายบุรี ณ ฐท.พง.ทรภ.๓ วันที่ ๘ มิ.ย.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง