ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ หลวงตาม้า พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) จ.เชียงใหม่ ได้โปรดเมตตา บรรยายธรรมให้กับข้าราชการ กฟก.๒ ณ ห้องประชุม บก.กฟก.๒

Release Date : 27-06-2022 18:00:02
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ หลวงตาม้า พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) จ.เชียงใหม่ ได้โปรดเมตตา บรรยายธรรมให้กับข้าราชการ กฟก.๒ ณ ห้องประชุม บก.กฟก.๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิ.ย.๖๕ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ หลวงตาม้า พระวรงคต วิริยธโร วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) จ.เชียงใหม่ ได้โปรดเมตตา บรรยายธรรมให้กับข้าราชการ กฟก.๒ ณ ห้องประชุม บก.กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง