ในวันอังคารที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ CDR Luke Barlow พร้อมคณะ ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐ ฯ ประจำประเทศไทย (ทร.จม.) รวมจำนวน ๖ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ณ ห้องรับรอง บก.กฟก.๒

Release Date : 02-08-2022 12:50:14
ในวันอังคารที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ CDR Luke Barlow พร้อมคณะ   ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐ ฯ ประจำประเทศไทย (ทร.จม.) รวมจำนวน ๖ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ณ ห้องรับรอง บก.กฟก.๒

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ในวันอังคารที่ ๒ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๐๓๐ CDR Luke Barlow พร้อมคณะ   ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐ ฯ ประจำประเทศไทย (ทร.จม.) รวมจำนวน ๖ นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ต.ไพศาล  วงค์เมฆ ผบ.กฟก.๒ ณ ห้องรับรอง บก.กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง