พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)

Release Date : 22-12-2016 13:34:13
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง