พล.ร.ต.ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลสังกัด กฟก.๒

Release Date : 22-12-2016 13:52:46
พล.ร.ต.ไชยนันท์  นันทวิทย์ ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลสังกัด กฟก.๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พล.ร.ต.ไชยนันท์  นันทวิทย์ ผบ.กฟก.๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลสังกัด กฟก.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง