พิธีปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๒

Release Date : 23-12-2016 11:42:50
พิธีปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๒

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีปิดการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธี กองเรือฟริเกตที่ ๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง