เสนาธิการกองเรือยุทธการ ชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ หน้าแถวใหญ่ประจำสัปดาห์กองบัญชาการกองเรือยุทธการ

Release Date : 03-10-2018 20:56:37
เสนาธิการกองเรือยุทธการ ชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ หน้าแถวใหญ่ประจำสัปดาห์กองบัญชาการกองเรือยุทธการ

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มอบหมายให้ พลเรือโท เจริญพล  คุ้มราษีเสนาธิการกองเรือยุทธการ ชี้แจงนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ให้ข้าราชการในกองบัญชาการกองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการทราบ หน้าแถวใหญ่ประจำสัปดาห์  ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่๓ ตุลาคม ๒๕๖๑