กองเรือยุทธการ ฝึกท่าพระราชทานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

Release Date : 17-10-2018 15:19:40
กองเรือยุทธการ ฝึกท่าพระราชทานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

กองบัญชาการกองเรือยุทธการ ฝึกท่าพระราชทานตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ให้กำลังพลในกองบัญชาการกองเรือยุทธการ และหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ หน้าแถวใหญ่ประจำสัปดาห์  ณ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑