เสนาธิการกองเรือยุทธการ สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Release Date : 19-10-2018 22:18:55
เสนาธิการกองเรือยุทธการ สำรวจพื้นที่การจัดกิจกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ  เป็นหัวหน้าคณะสำรวจพื้นที่และประชุมร่วมกับจังหวัดพระนครศีอยุธยา เพื่่อเตรียมการจัดโครงการ  “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑