กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช

Release Date : 24-10-2018 21:27:22
กองเรือยุทธการ จัดกำลังพลในสังกัดเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช

พลเรือเอก นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อนุมัติให้จัดกำลังพลในสังกัดเป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบ และภายในศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑