รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน สมโภชองค์กฐินสามัคคีกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 27-10-2018 21:06:22
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน สมโภชองค์กฐินสามัคคีกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท กาญจน์ ดีอุบล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธาน สมโภชองค์กฐินสามัคคีกองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๒๕๖๑