เสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมพื้นที่วัดบางเดื่อ

Release Date : 05-11-2018 21:04:12
เสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมพื้นที่วัดบางเดื่อ

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ ตรวจความพร้อมพื้นที่วัดบางเดื่อ เพื่อเตรียมการจัดโครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑