เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ เป็นประธาน ในพิธีบวงสลวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบางเดื่อ

Release Date : 06-11-2018 15:13:49
เสนาธิการกองเรือยุทธการ  ผู้แทน กองทัพเรือ  เป็นประธาน ในพิธีบวงสลวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดบางเดื่อ

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ  ผู้แทน กองทัพเรือ ร่วมกับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน ในพิธีบวงสลวงและอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑