เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ ส่งขบวนเรือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Release Date : 07-11-2018 22:13:18
เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ ส่งขบวนเรือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน กองทัพเรือ พร้อมด้วย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งขบวนเรือพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  โครงการ “๒๕๐ ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีสู่อยุธยา” จากวัดพนัญเชิง เคลื่อนทัพกลับมายังกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณท่าน้ำวัดพนัญเชิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑