เสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมชมกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าตีค่ายโพสามต้น

Release Date : 06-11-2018 22:42:27
เสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมชมกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าตีค่ายโพสามต้น

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ ร่วมชมกองทัพพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าตีค่ายโพสามต้น ณ วัดบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑