กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “บริจาคโลหิต”เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 15-11-2018 15:48:37
กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “บริจาคโลหิต”เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “บริจาคโลหิต”เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการในพื้นที่สัตหีบร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑