เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 20-11-2018 15:40:00
เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๑๑๒ รูป เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี บริเวณหน้าสโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ และเวลา ๐๘๓๐ นำกำลังพลในส่วนบัญชาการกองเรือยุทธการ กองสนับสนุนกองเรือยุทธการ ร้อยรักษาความปลอดภัยที่ ๕  แถวฟังเสียง ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการอ่านสารวันกองทัพเรือ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑