รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 20-11-2018 15:46:07
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโทชาลี มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ เข้าร่วมพิธี ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑