เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่สัตหีบ

Release Date : 22-11-2018 09:06:28
เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พื้นที่สัตหีบ

พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยราชการในพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑