รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 14-12-2018 14:33:28
รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลเรือโท กาญจน์  ดีอุบล รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑