กำหนดรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะประทวน ประจำปี ๒๕๖๒

Release Date : 03-05-2019 00:00:00

กำหนดรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๒

- รายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน