ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ สังกัด กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (๑๐ อัตรา)

Release Date : 13-05-2019 00:00:00

ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ สังกัด กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (๑๐ อัตรา)

- ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการ สังกัดกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (๑๐ อัตรา)