ประกาศเปิดรับสมัครฝึกอบรมการแล่นใบเบื้องต้นให้กับข้าราชการและลูกจ้่า

Release Date : 28-05-2019 00:00:00

ประกาศเปิดรับสมัครฝึกอบรมการแล่นใบเบื้องต้นให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ

- ประกาศเปิดรับสมัครฝึกอบรมการแล่นใบเบื้องต้นให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดกองทัพเรือ