ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแด่คณะหมู่เรือฝึก

Release Date : 22-08-2019 09:33:59
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแด่คณะหมู่เรือฝึก

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้โอวาทแด่คณะหมู่เรือฝึก ASEAN-US Maritime Exercise (AUMX) โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์  นาคทอง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจผสม AUMXเป็นการฝึกร่วมกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือเวียดนาม มีเรือหลวงกระบี่ เข้าร่วมฝึก  ระหว่างวันที่ ๓ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ และหมู่เรือฝึกผสม THALAY LAUT 22/2019  โดยมี นาวาเอกไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม THALAY LAUT 22/2019  เป็นการฝึกร่วมกองทัพเรือไทยกับกองทัพเรือมาเลเซีย มีเรือหลวงกระบี่ และ เรือหลวงชลบุรี เข้าร่วมฝึก ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒