ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองเรือยุทธการ

Release Date : 28-08-2019 10:20:50
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองเรือยุทธการ

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองเรือยุทธการ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานและสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ “ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ตามแนวทาง พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” ดีเด่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ แปลงสาธิตผักอินทรีย์วิถีไทย หมู่บ้านกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖