ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมินิไตรกีฬากองเรือยุทธการ

Release Date : 06-09-2019 10:01:39
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมินิไตรกีฬากองเรือยุทธการ

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมินิไตรกีฬากองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อม ในการลงสู่สนามแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ เดอะซีรีส์ สนามสุดท้าย ซึ่งจะแข่งขันที่บริเวณหาดเตยงามในวันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ที่จะถึงนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ ให้กับกำลังพลกองเรือยุทธการ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีบประมาณ ๒๕๖๒ ความว่า “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงาม ล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒