ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กับ บริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓

Release Date : 24-09-2019 13:43:24
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กับ บริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตามผลการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเรือของ กองทัพเรือ ระหว่างกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ กับ บริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒