ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

Release Date : 26-09-2019 10:25:27
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง

พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีปลดระวางประจำการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 3 ลำ ได้แก่ เรือ ต.๙๑ เรือ ต.๙๔ และเรือ ต.๙๕ ณ การท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒