ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Release Date : 30-10-2019 16:01:00
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รับฟังปัญหา ดูแลทุกข์สุขกำลังพล พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบปัญหา และอุปสรรคข้อขัดข้อง ความเป็นอยู่กำลังพลกองเรือทุ่นระเบิด และกองเรือลำน้ำ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่