กำลังพลทุกนายต้องร่วมในเป็นหนึ่ง สะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ

Release Date : 01-11-2019 00:00:00
กำลังพลทุกนายต้องร่วมในเป็นหนึ่ง สะท้อนค่านิยมของกองทัพเรือ