ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ

Release Date : 27-11-2019 16:19:55
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับข้าราชการสังกัด กองเรือยุทธการ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒