ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองเรือยุทธการ

Release Date : 02-04-2020 16:00:00

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎีบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการ สังกัด กองเรือยุุทธการ