ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2563

Release Date : 02-04-2020 16:05:00

ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2563