ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวของกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

Release Date : 23-04-2020 16:30:00

ประกาศกองเรือยุทธการ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครกำลังพลสำรอง ฯ