รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ให้การรับรอง เจ้ากรมเสมียนตรา และคณะ

Release Date : 24-07-2020 13:39:38
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ให้การรับรอง เจ้ากรมเสมียนตรา และคณะ

พลเรือตรี วิธนรัชต์ คชเสนี รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ให้การรับรองพลเอกชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา และคณะ ณ ห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓