กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Release Date : 29-07-2020 00:00:00

พลเรือตรี ระพีพงษ์  โสวรรณ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก เดือน  พร้อมมณี รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓