ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ มีเสนาธิการกองเรือยุทธการ/ประธานกรรมการกิจการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

Release Date : 14-08-2020 13:00:49
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ มีเสนาธิการกองเรือยุทธการ/ประธานกรรมการกิจการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ

พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือโท สมชาติ  สะตะ  เสนาธิการกองเรือยุทธการ/ประธานกรรมการกิจการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ และ นาวาโท มานะ  อ่อนแย้ม  หัวหน้าแผนกอาคาร กองสนับสนุนกองเรือยุทธการ/ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓